NÁRODNÉ PARKY
HLAVNÁ STRÁNKA MALÁ FATRA PIENINY VYSOKÉ TATRY NÍZKE TATRY SLOVENSKÝ RAJ VEĽKÁ FATRA MURÁNSKA PLANINA POLONINY SLOVENSKÝ KRAS

Na Slovensku je 9 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí. Ich rozloha zaberá 17,5 % rozlohy Slovenska. Z toho rozloha národných parkov zaberá 6,5 % rozlohy Slovenska. Národné parky majú pôvodnú, nenarušenú prírodu. V týchto oblastiach nie je dovolené trhať rastliny, loviť zver, zakladať oheň, ničiť prírodu. Chodí sa po vyznačených náučných a turistických chodníkoch. Náučné chodníky sú lemované tabuľami s rôznymi údajmi o okolitej prírode a o jej zaujímavostiach.
Národné parky na Slovensku
1. Tatranský národný park (TANAP)
2. Národný park Nízke Tatry (NAPANT)
3. Národný park Veľká Fatra
4. Národný park Malá Fatra
5. Národný park Pieniny (PIENAP)
6. Národný park Poloniny
7. Národný park Slovenský raj
8. Národný park Slovenský kras
9. Národný park Muránska planina